czwartek, 30 października 2014

Ręka w Łapę

28 października zaprosiliśmy panie z Fundacji Przystanek Schronisko, aby porozmawiały z pierwszakami ze Szkoły Podstawowej nr 37 na temat traktowania zwierząt, ich bezdomności oraz pracy w schronisku. Gościem specjalnym była młoda suczka Kira, która od razu zyskała sobie sympatię najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i zadawały sporo pytań. 

piątek, 24 października 2014

Rowerem po Islandii

Jeszcze tylko do końca października można oglądać u nas piękne zdjęcia Pawła Garskiego. Wystawa jest prezentowana w ramach tegorocznego festiwalu Nordalia.

Zapraszamy do Filii nr 30


wtorek, 21 października 2014

Spotkanie z poezją

W piątek w naszej filii odbyło się spotkanie z poetką, panią Katarzyną Młynarczyk, która zaprezentowała swój nowy tomik poezji "Savoir vivre dla kochanków". Rozmowę z naszym gościem prowadził Sławomir Hordejuk.


niedziela, 19 października 2014

10-lecie Cholonka

Z okazji 10. rocznicy premiery "Cholonka" w Teatrze Korez, zorganizowano wspólne czytanie fragmentów książki Janoscha. Akcja ta miała miejsce również w naszej filii. Mieliśmy zaszczyt gościć dyrektora Teatru Korez, pana Mirosława Neinerta.

sobota, 18 października 2014

Świętujemy z Puchatkiem

W czwartek razem z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 35 obchodziliśmy kolejne urodziny Kubusia Puchatka. Najmłodsi świetnie znają wszystkie postacie z książek o sympatycznym misiu, dlatego zagadki nie były dla nich trudne. Dzieci wysłuchały także opowiadania o przygodach Kubusia, brały udział w zabawie ruchowej oraz wykonały prace plastyczne.

sobota, 11 października 2014

Zachęcamy do wspólnego czytania!

Zapraszamy do Filii nr 30
ul. Rybnicka 11

na wspólne świętowanie!

Z okazji 10-lecia premiery spektaklu „Cholonek”,    wraz z aktorem Teatru Korez,
czytamy w Bibliotece fragmenty powieści Janoscha „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”

Wszystkich, którzy chcą się przyłączyć
zapraszamy
16 października (czwartek)
o godz. 16.00.

Przyjdźcie i poczytajcie z nami
ulubione fragmenty „Cholonka”!


Kontakt:
tel. 322 551 357


Wydarzenie realizowane we współpracy z Teatrem Korez
piątek, 10 października 2014

Popołudnie z poezją

Nordalia 2014

       Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
13. Festiwal Nordalia
9 – 29 października 2014


Cykliczna impreza poświęcona krajom nordyckim i ciesząca się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem imprezy jest Maria Danielska. 


Patronat honorowy: Ambasada Danii, Ambasada Finlandii, Ambasada Norwegii, Ambasada Szwecji, Honorowy Konsul Generalny Islandii, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Katowic 

Spotkania:

13 października 2014 r., godz.17.00
Skandynawia – kraina kontrastów. 

Spotkanie z Agnieszką Kowalczyk, nauczycielką biologii, ekologii i przyrody. Ogromną rolę w jej życiu odgrywają podróże, turystyka górska i fotografia o tematyce przyrodniczej i kulturowej.
Filia 16, ul Wajdy 21, Katowice-Bogucice. 

15 października 2014 r., godz.10.00
Sporty uprawiane przez wikingów.

Warsztaty Remigiusza Gogosza, historyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przebywając na Islandii uczestniczył m.in. w rocznym kursie języka staroislandzkiego, religii skandynawskiej oraz literatury staroskandynawskiej. 
Filia 14, ul. Piastów 20, Katowice-Os. Tysiąclecia. 

17 października 2014 r., godz. 17.00 
Ze zbrodnią w plecaku. Skandynawska powieść kryminalna, jako zaproszenie do podróży. Spotkanie z dr Moniką Samsel-Chojnacką i Rafałem Chojnackim.
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice-Szopienice.

20 października 2014 r., godz. 17.00 
Greta Garbo. Jak opowiedzieć o kimś, o kim tak mało wiadomo. 
Spotkanie z tłumaczką literatury szwedzkiej Justyną Czechowską. 
Prowadzenie: Marta Fox.
Filia 14, ul. Piastów 20, Katowice-Os. Tysiąclecia.

22 października 2014 r., godz.11.30
Piękne wnętrze. Warsztaty plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone dizajnowi skandynawskiemu. 
Prowadzenie: Ewa Kokot.
Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2, Katowice-Os. Tysiąclecia.

22 października 2014 r. godz. 18.00
Skandynawia wzdłuż i wszerz – opowieści z podróży. Spotkanie z Martą Petryk, tłumaczką i lektorką języka norweskiego i niemieckiego. 
Filia 27, ul. Szarych Szeregów 62, Katowice-Kostuchna.

Wystawy:

Rowerem po Islandii - wystawa fotografii Pawła Garskiego, który w 2012 r. odbył samotną, sześciotygodniową podróż rowerem po wyspie. 
Wystawa czynna w dniach: 1– 31 października 2014 r.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Katowice-Śródmieście.

Szwecja – Pejzaże powieści kryminalnej.
Wystawa udostępniona przez Ambasadę Szwecji. Czynna w dniach: 1– 31 października 2014 r. 
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice-Szopienice. 

Astrid Lindgren - wystawa udostępniona przez Ambasadę Szwecji. 
Czynna w dniach: 1- 20 października 2014 r.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Katowice-Koszutka. czwartek, 9 października 2014

Urodziny Katowic

Pod koniec września razem z dziećmi z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach świętowaliśmy urodziny naszego miasta. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych miejscach w Katowicach, rozpoznawały charakterystyczne budynki, wysłuchały krótkiej historii miasta oraz wykonywały prace plastyczne.

środa, 8 października 2014

Zachęcamy do udziału w konkursie

STO LAT DLA KUBUSIA PUCHATKA!

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 30 zaprasza dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla Kubusia Puchatka.

format A5, technika dowolna
Podpisane prace (imię, nazwisko,wiek) wraz ze zgodą rodzica należy złożyć w Filii nr 30 do 30 października 2014 r.


REGULAMIN KONKURSU STO LAT! DLA KUBUSIA PUCHATKA!
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs STO LAT! DLA KUBUSIA PUCHATKA!, ogłoszony na blogu Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie kartki urodzinowej dla Kubusia Puchatka. 
§ 2
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, zwana dalej „Biblioteką”.
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Konkurs trwa od 13.10.2014 do 31.10.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 1
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat, które złożą prace do dn. 31.10.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, Filia nr 30, ul. Rybnicka 11.
§ 2
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 3
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na blogu Biblioteki.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 1
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury. W skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki.
§ 2
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
zapoznać się z Regulaminem Konkursu 
dostarczyć do Biblioteki podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodę na udział w konkursie STO LAT! DLA KUBUSIA PUCHATKA!
złożyć pracę konkursową w Bibliotece.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kartki urodzinowej dla Kubusia Puchatka dowolną techniką plastyczną.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 
- 6-8 lat
- 9-12 lat.
Łącznie 6 nagród.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i złożenie pracy konkursowej w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Rybnicka 11 do 31.10.2014 r. do godziny 19.00 wraz z podpisaną przez prawnego opiekuna Zgodą na udział w Konkursie.
5. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.
6. W Konkursie będą nagradzane najciekawsze i najstaranniej wykonane prace. Technika i materiał wykonania pracy jest dowolny.
7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oraz jego opiekun prawny oświadczają i potwierdzają, że zgłoszona Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.
8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
9. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, który zostanie użyty w celu stworzenia Pracy Konkursowej ponosi jej autor oraz jego prawny opiekun.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 6.11.2014 r. o godzinie 17.00 w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
11. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane na blogu Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach http://filia30.blogspot.com 

IV. NAGRODY
§ 1
Fundatorem nagród jest Biblioteka. W konkursie przewidziano sześć nagród (po trzy w każdej kategorii wiekowej).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 11 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na blogu Biblioteki, http://filia30.blogspot.com
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz złożenie Pracy Konkursowej w Bibliotece jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne opublikowanie wizerunku Pracy Konkursowej w materiałach promujących działalność Biblioteki niezależnie od formy ich wyrażenia i pola eksploatacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na blogu Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń Prac Konkursowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Zasady Konkursu dostępne są na blogu Biblioteki http://filia30.blogspot.com
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.czwartek, 2 października 2014

Przyłącz się do akcji!Kolejny raz włączmy się w akcję honorowego oddawania krwi. 
Zachęcamy wszystkich do podzielenia się cząstką siebie. 
Spotykamy się 20 października obok Galerii Katowickiej.